Newelo på telecom branschen

Case Nepal

Utgångspunkt

Nepal, med sina 30 miljoner invånare, är ett land där infrastrukturen är outvecklad och där behovet för tjänster är väldigt annorlunda jämfört med behoven i västvärlden.

Newelos lösning

Med hjälp av Newelos tjänster kan man övervaka telecom- nätets funktioner och bla dieselgeneratorernass funktion i realtid, så att tjänsten fungerar för de 9 miljoner kunder som är anslutna till nätet trots avbrott i elnätet. Detta är bara ett litet exempel på ett 20 tal operativa funktionsprocesser som vi sköter i realtid, mobilt och effektivt.

Case

Nepal

Nyckelord

telecom, nätverkslösningar, konsulttjänster, infra, mobil personal, nätverks service, mobil ärendehantering, rapportering

 • Flera leverantörer av mobila lösningar talar om flexibilitet, oberoende platform och enkel integrering, men äntligen har det hittats ett företag som står bakom sina ord.

  CEOJL-Soft

Hur Newelos lösning fungerar?

Telecom- sektorns arbetsorders
 • Arbetsordrar och rapporter för planering

 • Arbetsordrar och rapporter för byggnaden

 • Alarm och inspektionsuppdrag samt rapporter

 • Arbetsordrar och rapporter för förhandsservice

 • Arbetsordrar och rapporter för uppföljning av energitillgång, underhåll och service

 • Arbetsordrar och rapporter för regelbundna inspektioner

Väsentlig information till fältet och från fältet till företagets system:
 • En mobil terminal till fältpersonalens förfogande
 • Integration till ditt företagets system för ärendehantering och ERP system
 • Mångsidiga arbetsordrar för service- och installationsarbeten
 • Fältanalys, nätbygge, seviceuppdrag för nätet samt administration av felsituationer
 • Realtids information om arbetenas status samt position på kartan

Vill du veta hur servicen skalas till en del av din affärsverksamhet?

Ringa oss +358 10 281 0430

Most Recent Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt