Energia

Newelo energiatoimialalla

Case: Leppäkosken Sähkö

Lähtökohta

Leppäkosken Sähkö halusi korvata työläät ja staattista tietoa kentän työkohteista välittävät paperikartat, jotka olivat hankalia käyttää eivätkä sellaisenaan pystyneet tarjoamaan ajantasaista tietoa työkohteista tai kentän tilanteesta. Myös lisääntynyt raportointivelvollisuus energiaviraston suuntaan vaatii tarkkuutta kentältä raportoitavan tiedon sisällössä eli työkaluja, jotka tekevät tiedon keräämisestä ja välittämisestä aukotonta.

Newelon ratkaisu

Newelon tuottamilla mobiilin työnohjauksen palveluilla asentajat saavat reaaliajassa tiedon kentälle komponenttien sijainnista ja huoltotarpeista. Asentajien työ nopeutuu ja helpottuu huomattavasti.

Asiakas

Leppäkosken Sähkö

Avainsanat

energia, infra, energiaverkkojen- ja mittarien mallinnus mobiiliin, reaaliaikaisuus, työmaiden hallinta, työnohjaus, raportointi

Miten ratkaisumme toimii?

newelo_infograafi_energia
Raportoinnit ja integroinnit keskeisiin mittarointi- ja asiakastietojärjestelmiin:
 • Esim. pien- ja keskijänniteverkkojen ja -laitteiden tila reaaliaikaisesti karttapohjalle kenttähenkilökunnan tietoon
 • Tilannekuva älymittareista reaaliaikaisesti kartalle
 • Työtilauksien välittäminen, häiriötilanteet ja asiakastöiden seuranta
 • Mittarien asennukset, vaihdot, poistot ja huoltotyöt
 • Mittarointitehtävät, työmaakirjautuminen ja tuntiraportointi helposti lisättävissä
 • Nykyaikaiset tabletti- tai älypuhelinsovellukset kenttähenkilöstölle
Energiatoimialan työmääräimiä:
 • Uudet liittymät
 • Liittymien katko ja kytkyt (maksuhäiriöihin liittyen)
 • Mittarointitehtävät esim. mittari tipahtanut verkosta, kuuluvuusongelmat, mittarien vaihdot
 • Pienjännitetyöt ja -viat
 • Keskijännitetyöt ja -viat
 • Puunkaatoapu
 • Helikopterihavainnot
 • Tarkistustehtäviä verkon laitteille mm. muuntamot, jakokaapit, linjat
 • Erilaiset pöytäkirjat ja raportit

Haluatko tietää, miten palvelumme skaalautuu osaksi omaa liiketoimintaasi?

Tai soita heti +358 10 281 0430

Skip to content