Solutions

Sähköautojen lataus

Sähköautojen latausasemien asennus ja huolto

Tehokkuutta latausasemien asennukseen ja huoltoon mobiililla työnohjauksella

Newelo tarjoaa täydellisen ratkaisun sähköautojen latauspisteiden asennusprojekteihin. laitehuoltoon ja verkoston hallintaan. Huoltotehtävät voidaan lähettää korjaajille automaattisesti vikojen perusteella ja ongelmalaitteet saadaan näkyviin kartalle. Asennus- ja huoltoprosessin digitalisointi yhdenmukaistaa asennustöiden prosesseja ja nostaa työn laatua.

Huoltotöiden välitys saadaan automatisoitua ja latauspisteiden korjasutilanne reaaliaikaisesti kartalle.

Ohjaa ja seuraa projekteja ja toimittajia

Latausasemien ja latausverkoston asennusprojektit tehostuvat, kun kaikki vaaditut prosessit on automatisoitu. Jatkuvasti päivittyvä tilannenäkymä helpottaa asennuspaikkojen tarkastusten ja asennusten etenemisen seurantaa. Tehdyt työt voidaan päivittää suoraan niin ERP järjestelmiin, projektinhallintaan tai latauspisteiden hallintajärjestelmiin. Työryhmien hallinta ja monipuoliset käyttäjäprofiilit mahdollistatavat partnereiden ja alihankkijoiden töiden tehokkaan hallinnan.

Paranna asiakaspalvelua

Kaikki tehdyt ja avoimet työt näkyvät kenttätöiden hallintanäkymässä ja tilanneraporttien teko on vaivatonta. Asemien huoltoaikojen hallinta helpottuu ja vikojen korjaaminen nopeutuu. Vaaditut asiakas- ja asennusraportit voidaan tuottaa suoraan järjestelmästä täytettyjen työmääräinten tietojen mukaan. Asiakaspalvelua voi myös parantaa ennakoivalla huoltosuunnittelulla ja kentän ongelmaratkaisuiden tietojen analysoinnilla.

Electric Car in Charging Station.
Työtehtävät latausasemien hallinnassa ja huollossa:
 • Työmääräimet ja raportit asennusten suunnitteluun
 • Asiakaskontaktit, kenttäsuunnittelu, kuuluvuusmittaukset
 • Työmääräimet ja raportit rakennusprojekteihin
 • Hälytys- ja tarkastuskäynnit
 • Ennakoivan huollon työmääräimet
 • Ajastetut määräaikaishuollon työmääräimet
 • Laitteiden vaihdot ja korjaukset
Latausasemien huollon operaatiot:
 • Latausasemien tiedot mobiilikartoille kenttätyön käyttöön
 • Monipuoliset työmääräimet asennuksiin ja huoltoon
 • Työt näkyvillä kartalla
 • Integroinnit muihin järjestelmiin (latausasemien hallinta, asiakaspalvelu, ERP, jne)
 • Partereiden ja asennusryhmien hallinta
 • Projektien työvaiheiden hallinta
 • Raportit asiakkaille ja sidosryhmille automatisoidusti
 • Töiden seurantaraportit

Haluatko tietää, miten palvelumme skaalautuu osaksi omaa liiketoimintaasi?

Tai soita +358 10 281 0430

Skip to content