Solutions

IoT ja Smart Cities

Paranna kenttähuollon automatisointia

Paranna IoT ratkaisuilla kenttätyön tehokkuutta

IoT ratkaisut tarjoavat monia etuja automatisaatioon, tiedon keruuseen, etähuoltoon ja laitteiden valvontaan. Newelo tarjoaa työkalut niin valvottujen laitteiden ja tilojen huoltoon kuin itse IoT laitteiden hallintaan. Digitaaliset kartat voivat näyttää laitteiden tilan sekä mittaustulokset.

Joustavasti liitettävissä eri IoT-alustoihin

Kerätty tieto IoT laitteilta voidaan suoraan hyödyntää Newelon ratkaisuissa ja työnteossa. Nopea raportointi kentältä yhdistetään laitteilta saatuun tietoon ja visualisoidaan liiketoiminnan statustiedoiksi.

Tehokkaampaa päätöksentekoa tarkemmalla tiedolla kentältä

Kentältä saatu tieto ja raportit parantavat päätöksentekoa sekä antavat rikkaan pohjan syventää liiketoiminnan analysointia. Newelon ratkaisut voidaan liittää osaksi eri kenttätiedon analytiikkaa. Kertyneellä tiedolla IoT-järjestelmä jopa saadaan koneälyn avulla ennakoimaan eri tilanteita ja mahdollisuuksia parantaa liiketoiminnan prosesseja.

Cityscape connected line with wifi sign.
Työmääräykset IoT operaatioissa:
 • Hälytykset ja tarkistustehtävät
 • Työtehtävien luonti IoT-tietojen pohjalta
 • Huoltotehtävät mitattausten ja hälytysten perusteella, esim. lämpötila, vuotovahti, jne
 • Työt ja raportit ennakoivaan huoltoon ja ajoitettuihin tarkastuksiin
 • IoT-laitteiden asennusprojektien töidenhallinta
 • IoT-asennusten suunnittelu, laitteiden asennukset, kuuluvuusmittaukset ja laitteiden virhetilanteiden korjaus
IoT tietojen hyödyntäminen:
 • Reaaliaikaiset kartat laitteiden mittaustuloksilla kenttähenkilöstolle
 • Työtehtävät kartalle navigaatiolla
 • Dynaamiset työmääräykset ja -ohjeet huoltoon ja asennustöihin
 • Joustava API yrityksen tietojärjestelmiin integrointia varten
 • Integroinnit IoT-alustoihin, kuten IBM, Microsoft Azure tai yrityksessä jo käytössä oleva IoT ratkaisu

Haluatko tietää, miten palvelumme skaalautuu osaksi omaa liiketoimintaasi?

Tai soita +358 10 281 0430

Skip to content