Newelo suoristaa digitaaliset prosessit

Informaatio on aina mukanasi

Newelon palveluilla digitalisoit ja optimoit keskeiset liiketoiminnnan prosessit. Integroimme sulavasti tietojärjestelmät ja kehitämme mobiilit palvelut.

ui_views

”Newelo auttaa liiketoiminnan prosessien digitoimisessa ja tiedon kulkua kenttätyössä. Reaaliaikaisten karttatiedon osaamisemmella tuomme samantasoisen tiedon laitteista ja verkoista niin toimistolle kuin liikkuvalle työntekijälle. Monipuolinen raportointi ja datan analytiikka helpottaa päätöksentekoa ja parantaa kustannustehokkuutta.”

  • Ohjelmistoratkaisujen suunnittelu ja toteutus liiketoiminnan operaatioihin
  • Tietojärjestelmien integrointipalvelut
  • API- ja integraatiohallinta
  • Digitaaliset kartat ja GIS-tietojen tuonti kerroksittain karttapohjalle
  • Joustava on-line/off-line mobiilisovellus kenttätyöhön
  • Työmääräimien ja -prosessien muokkaus
  • Automatisoitu raportointi ja analytiikka
  • Kenttätyön uudet rakaisut, kuten AR ja 360 videot

Palvelu on käytössä globaalisti ja se skaalautuu asiakastarpeen mukaan kymmeniin tuhansiin yhtäaikaisiin käyttäjiin. Päivittäin palvelumme pystyy käsittelmään satoja tuhansia transaktioita.

Projektinhallinta- ja kehityspalvelut

specialist

Newelo kehittää ratkaisut liiketoimintasi tarpeisiin. Tarjoamme full-stack -ohjelmistokehitystä, mobiiliohjelmointia ja projektinhallintapalveluita. Asiantuntijoillamme on vankka kokemus kenttätyön prosessien kehittämisestä ja niihen tarvittavista ohjelmistoratkaisuista sekä tietojärjestelmäintegraatioista.

Olemme työskennelleet mm: telecom-verkojen kunnossapidon ja asennuksien, teollisessa kunnossapidon, digitaalisten karttojen ja GIS-järjestelmien, tietoturvallisuusratkaisuiden, IoT:n, palvelumuotoilun sekä mobiilipelien parissa.

Digitaalinen saavutettavuus -palvelut

Saavutettavuus on kyky luoda digitaalisia palveluita mahdollisimman suurille asiakasryhmille. Saavutettavuus mukauttaa palvelut eritasoisten käyttäjäryhmien saataville.

Onnistunut saavutettavuus näkyy vahvana teknisenä toteuksena, helppokäyttöisyytenä sekä sisällön selkeytenä ja ymmärrettävyytenä.

Newelo suorittaa saavutettavuustarkastuksen, jossa listataan parannuskohteet. Lopuksi luodaan eurooppalaisen lainsäädännön mukainen saavutettavuusraportti. Usein Newelo voi tehdä tarvittavat muutostyöt.

Newelon asiantuntijoilla on pitkä kokemus digitaalisesta saavutettavuudesta. Kaikki alkoi vuonna 1992 VTT:n kehitysprojektista, jossa ohjelmoitiin pelejä monivammaisten lasten kuntouksen tueksi.

Digital accessaibility image

IoT-ratkaisut liiketoiminnan operaatioihin

Newelolta saa kokonaistoimituksena IoT-ratkaisut kenttätyöhön ja muihin liiketoiminnan operaatioihin. Toteutamme rakaisun ohjelmistot sekä tuomme yhteistyökumppaniemme IoT-sensorit ja -laitteet. Ratkaisut toimivat joustavasti yleisimmillä IoT-alustoilla.

IoT tarjoaa oivallisen ratkaisun erilaisiin kenttätyön ja huollon tarpeisiin. Newelon ratkaisut tuovat tarvittavan laite- ja paikkatiedon sekä mitatun datan raportteihin ja reaaliaikaisille kartoille. Hälytykset ja mittaukset IoT-laitteilta luovat automaattisesti seurattavat työmääräykset ja -ohjeet työntekijöille. Newelon ratkaisut sopivat myös IoT-laitteiden asennus- ja huoltoprojekteihin.

iot_platform

Nykyaikaiset ratkaisut integraatioiden kehitykseen, hallintaan ja valvontaan

Newelo toteuttaa joustavasti integraatiot eri järjestelmien välille. Tiedon kulkua varmistetaan nykyaikaisilla integraatiomenetelmillä, jotka auttavat kehityksessä, ylläpidossa sekä yhteyksien valvonnassa.

Integraatioalustojen avulla integraatiot toteutetaan myös vaativimpiinkin järjestelmiin turvallisestin ja tehokkaasti. Käyttämämme alustaan on saatavilla valmiita API-toteutuksia yleisiin järjestelmiin ja uusien liittymien toteuttaminen on nopeaa. Järjestelmien vaihdossa ei tarvitse kehittää kaikkea uudestaan, vaan valmiit tiedonvälityksen prosessit säilyvät alustassa.

integration

Digitaaliset kartat visualisoivat tiedon reaaliajassa

Myös mobiililaitteille optimoidut karttamme näyttävät laitteiden tilan ja töiden paikat reaaliajassa, esimerkiksi huoltotarpeet ja virhetilanteet. Kartoilla näkee tärkeät tiedot aluettain ja tiedot ovat suodatettavissa tarpeen mukaan. Näytettävä aineisto voidaan koota useasta eri lähteestä, esimerkiksi laiterekisterit, IoT-valvonta, asiakastiedot tai vaikka maaperä ja säätila, jos näitä tarvitaan.

Newelon kartoissa on monipuoliset hakutoiminnot, vaihtoehtoiset tietotasot ja muokattavissa olevat näkymät. Karttojen käyttö on nopeaa mobiililaitteissa ja ne ovat luonnollisesti käytettävissä myös off-line tilassa.

map_view

Yksi mobiilityökalu kaikkeen kenttätyöhön 

mobileui_phone

Mobiili työnohjaus nopeuttaa tiedonkulkua ja parantaa tietojen virheettömyyttä. Newelon työkalulla saa roolien ja ryhmien mukaisesti jaettua tehtävät niin tablettiin kuin älypuhelimeen. Työnohjauksen näkymä on puolestaan selainpohjainen ja näin sekin käytettävissä mistä vain.

Työnohjaus on joustavasti integroitavissa muihin tietojärjestelmiin, esimerkiksi asiakashallintaan, laskutukseen, varastoon, laitehallintaan tai vaikka toiseen työn- tai huollonohjaukseen, johon kaivataan tehokasta mobiiliratkaisua. Laajenna näkyvyyttä kenttätöihin ja luo dynaamiset yhteydet eri tietojen välille. Tehokasta, älykästä ja kannattavaa!

Töiden tarkastus ja rakentamisen seuranta

field_inspection

Töiden edistymisen seuranta on helpompaa Newelon ratkaisuilla. Töiden edistyminen näkyy aikatauluina, työvaiheina ja visualisoituna kartoille. Näet kuinka paljon kunakin päivänä työt ovat edistyneet ja mitä vaiheita tai muutoksia projektin varrella on tapahtunut.

Tarkistukset ja havainnot voidaan raportoida suoraan kohteesta valokuvilla ja paikkatiedoilla täydennettynä. Palveluun voi tuoda myös havaintoja muista järjestelmistä, esimerkiksi helikopterihavainnoista voidaan suoraan muodostaa vaadittavat työmääräykset ja näyttää ne kartalla.

Ulkopuoliset laitteet ja tarkkusmittaukset ovat myös tuettuja, esimerkiksi GPS mittaus, 360 kuvaus, jne.

Ajantasainen tieto tehostaa töiden suunnittelua 

web_laptop-new

Tiedot kentältä välittyvät nopeasti ja töiden sekä tulosten seuranta helpottuu. Raportointiin saa aina ajantasalla olevat tiedot, esimerkiksi töiden status ja laitteiden tilatiedot. Digitaalisilla kartoille voidaan myös näyttää verkkotopologiat ja laitteiden keskinäiset riippuvuudet.

Ratkaisut on nopeasti saatavilla moneen liiketoimintatarpeeseen: mm. jakeluverkot (sähkö, vesi, kaasu), kaukolämpö, muuntamot, kytkentäkaapit, valaistus ja teolliset laitteet.

Raportointiin voi luoda omia malleja eri ajan jaksoille, alueille tai työtyypeille.

Kattavat raportit ja analytiikka

Newelo automatisoi rapotointia ja tiedon välitystä sidosryhmille. Tiedot saadaan suoraan kenttätöistä tarvittavilla tunnisteilla ja allekirjoituksilla. Raporttien pohjalta saa helposti vaikka viranomaisraportoinnin vaatimat tiedot tai suoraan tulostettuna määrämuotoon.

Työn statustietoihin voidaan laatia sopivat tarkistuspisteet, joiden mukaan kentältä päivittyy operaatioiden kulloinenkin tila automaattisesti. Kentältä saatavaa statustietoa ja raportointia on myös mahdollista jalostaa eteenpäin BI analyytiikkaan. Erityisesti kenttätyöntekijöiden kohtaamat tilanteet ja ongelmanratkaisut välittyvät täsmällisenä tietona analyyseihin.

Liiketoiminnan prosessien digitointi varmistaa, että tieto on nopeasti, laadukkaasti ja virheettömästi käytettävissä eri tarpeisiin.

analysis

Vähennä matkustamista AR:n avulla

ar_buildings

AR eli lisätty todellisuus avustaa kriittistä kommunikaatiota. Etätyötä voidaan ohjata videokeskusteluilla, joihin tuodaan mukaan reaaliaikainen visuaalinen kommentointi. Asiantuntijat voivat opastaa asentajia osoittamalla suoraan oikeat kohdat videolta sekä saavat tarkan näkymän kentälle. AR ratkaisut toimivat niin normaaleilla tableteilla ja älypuhelimillä kuin edistyneemmillä puettavilla HMD-laitteilla.

AR:n avulla asiantuntijat pystyvät ratkaisemaan 2-3 kertaa enemmän asiakaspyyntöjä ja säästävät matkustamisessa.

Haluatko tietää, miten palvelumme skaalautuu osaksi omaa liiketoimintaasi?

Tai soita +358 10 281 0430

Skip to content