Energia

Newelo ja mittauspalvelut

Case: Tampereen Sähköverkko

Tampereen Sähköverkon asiakaspalvelu parani mittaroinnin digitalisoinnin nopeuttaessa kenttätyön prosesseja ja tiedonsiirtoa

Newelon kenttätyötehtäviä automatisoiva ja digitalisoiva ratkaisu on auttanut Tampereen Sähköverkko Oy:ta tehostamaan mittaroinnin prosesseja. Mittarointitehtäviin liittyvä reaaliaikainen tiedonsiirto ja automaattiset raportit työtehtävistä säästävät sekä asiakaspalvelijoiden että työnjohdon aikaa.

Aikaisemmin Tampereen Sähköverkko Oy:n asiakaspalvelijoilla ei ollut reaaliaikaista tietoa, milloin sähköt ovat katkaistu tai kytketty eri kohteissa kentällä. Asentajat päivittivät tiedot päivän aikana tekemistään mittaritehtävistä vasta työpäivän päätteeksi, ja tieto päivittyi asiakaspalvelujärjestelmään viiveellä.

– Halusimme sähköjen katkaisu- ja kytkentätiedot sekä tiedot mittarien asennuksista ja vaihdoista mahdollisimman reaaliaikaisesti ja automaattisesti järjestelmiimme, jotta mittarointiin liittyvä tieto olisi luotettavaa, eikä jäisi paperilla olevia työtehtäviä roikkumaan minnekään, Tampereen Sähköverkko Oy:n järjestelmäsuunnittelija Matti Hirvonen kertoo.

 

Newelo osoittautui mittaroinnin digitalisointia tarjoavista palveluntarjoajista kaikista sopivimmaksi, ja sen ratkaisut pystyivät vastaamaan Tampereen Sähköverkko Oy:n tarpeeseen saada reaaliaikaista mittarointitietoa prosessien tehostamiseksi.

Mittaroinnin digitalisointiprojekti käynnistyi asteittain. Aluksi Newelon ratkaisuun liitettiin katkaisu- ja kytkentätehtävät, ja noin vuoden päästä Tampereen Sähköverkko siirsi lähes kaikki muutkin mittarointitehtävät Newelon ratkaisun kautta hallittavaksi.

– Tehtävien osittainen siirtymä oli meille hyvä. Saimme vuoden ajan koekäyttää ratkaisua, kehittää tiiviissä yhteistyössä Newelon kanssa sekä heidän että meidän prosesseja ja testauksen avulla hioa järjestelmää meidän käyttöömme paremmin sopivaksi.

Tiedon luotettavuus ja nopea saatuvuus parani
Newelon ratkaisu on nopeuttanut monia Tampereen Sähköverkon mittarointiin liittyviä prosesseja. Matti Hirvosen mukaan merkittävin hyöty on ollut asiakaspalvelun selkeä parantuminen – asiakkaita voidaan palvella täsmällisemmin.

– Asiakaspalvelija pystyy luottamaan asiakastietojärjestelmästä näkyvään tietoon, eikä hänen tarvitse varmistaa erikseen mistään, onko asiakkaan sähköt kytketty. Kytkentä- ja katkaisutehtäviä on keskimäärin 70 viikossa. Ajansäästö on merkittävä, kun tarvittava tieto on heti saatavissa.

 

Kentällä mittarointitehtäviä tekeviltä asentajilta säästyy aikaa, kun he pystyvät kuittaamaan  työtehtävän valmiiksi heti sen tehtyään.

– Asentajat omaksuivat Newelon käytön yllättävänkin helposti. Mobiiliapplikaatio sai heiltä erityistä kiitosta, kun heidän ei tarvitse kantaa mitään erillistä laitetta mukanaan.
Karttanäkymä näyttää mittarit ja asiakastiedot kartalla mobiililaitteessa. Sen ansiosta asentajat pystyvät itsenäisesti suunnittelemaan järkevän ajoreitin päivän kohteille, mikä vähentää työnjohtajien töiden ja reittien suunnittelun menevää aikaa.

– Työnjohto voi myös seurata töiden etenemistä uudella tavalla, ja tieto valmistuneista tehtävistä tulee näkyviin reaaliaikaisesti. Newelon raporteista näkee valmistuneet työt kuukausittain, ja laskujen tarkastuskin on yksinkertaistunut, kun työmäärien täsmäys laskujen kanssa onnistuu yhdestä paikkaa.

Eri käyttäjäryhmät katsovat Newelon järjestelmää omasta näkökulmastaan. Käytön myötä sekä asentajilta että asiakaspalvelijoilta on tullut järjestelmään kehitysideoita.

– Newelo on pystynyt toteuttamaan monia käyttäjiltä tulleita ideoita tehtävien ryhmittelyyn, tiedon näyttämiseen ja valitsemiseen liittyen. Esimerkiksi nyt erillisiä tehtäviä niputtavat massatehtävät pystyy valitsemaan yhdellä napilla.

Pieni ja ketterä yhteistyökumppani

Alun epäilys, pystyykö uusi ja pienehkö yritys vastaamaan Tampereen Sähköverkon tarpeisiin, on osoittautunut turhaksi. Matti Hirvosen mukaan yhteistyö Newelon kanssa on sujunut todella hyvin.

– Newelo on pieni ja ketterä yhteistyökumppani. Olemme saaneet vastaukset kysymyksiimme todella nopeasti. Pyytämämme muutokset järjestelmään on saatu pääsääntöisesti tehtyä nopeasti ja jouhevasti. Isommilla yhteistyökumppaneilla muutosten saaminen on jäykempää, Matti Hirvonen sanoo.

Hänen mukaansa Newelo on hoitanut myös järjestelmäpäivitykset häiritsemättä käyttäjien työtä.

Newelon ratkaisu auttaa myös tulevassa järjestelmävaihdoksessa
Tampereen Sähköverkko on uudistamassa asiakastietojärjestelmää ja mittarien elinkaaren hallintaan ja työtilausten tekoon käytettävää järjestelmää. Matti Hirvosen mukaan Newelon avulla tehty mittaroinnin digitalisaatio helpottaa myös yhtiön järjestelmäkokonaisuuden vaihdosta.

– Integraatioalusta ja vanha luentajärjestelmä integroitiin ensin Newelon järjestelmään, joten pääsimme testaamaan uutta alustaa tuotantokäytössä hyvissä ajoin ennen uuteen järjestelmään siirtymistä. Näin pystymme vapauttamaan resursseja muihin tehtäviin uuden järjestelmän käyttöönoton yhteydessä, Hirvonen kertoo.

Lisäksi Tampereen Sähköverkko aikoo vielä laajentaa viimeisetkin mittaroinnin luentapalvelut, jotka on tähän asti suoritettu vanhalla tavalla, hallinnoitavaksi Newelon kautta. Tulevaisuuden mahdollisuus on laajentaa Newelon ratkaisu mittaroinnin lisäksi muihinkin verkkokomponentteihin.

Asiakas

sahkoverkko_logo

Tampereen Sähköverkko

tsv_matti

Avainsanat

energia, älymittarit, työmääräimet, kenttähuolto, raportointi, digitaaliset kartat

Hyödyt:
  • Mittari- ja asiakastiedot sisältävän karttanäkymän avulla optimaalisen reitin suunnittelu kohteisiin säästää aikaa.
  • Mittarointitehtäviin liittyvien päivitysten teko kätevästi mobiiliapplikaatiolla kohteessa nopeuttaa asentajien työprosessia.
  • Luotettava, reaaliaikainen tiedonsiirto kentältä tietojärjestelmiin parantaa sähköasiakkaiden palvelua.
  • Tehtävien edistymisen ja työkuorman reaaliaikainen seuranta helpottaa työnjohdon työnsuunnittelua.
  • Erilaiset raportit työstä nopeuttaa asioiden tarkistamista ja laskutusta.

Haluatko tietää, miten palvelumme skaalautuu osaksi omaa liiketoimintaasi?

Tai soita +358 10 281 0430

Ota yhteyttä!

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Hankala lukea? Vaihda tekstiä. captcha txt